ირაკლი ხვადაგიანი
დოქტორანტი

2005-2009 წლებში სწავლობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე, ჟურნალისტიკის სპეციალობაზე. არის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი ისტორიის მიმართულებით. ირაკლი ხვადაგიანი საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის პროექტის „წითელი ტერორის ტოპოგრაფიის“ მიმდინარეობისას ჩაერთო ორგანიზაციის საქმიანობაში და დღემდე აქტიურად მონაწილეობს ლაბორატორიის კვლევით საქმიანობაში. 2011 წლიდან არის საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის გამგეობის წევრი.