ქეთევან ხუციშვილი
გენდერის სპეციალისტი

განათლება:  სოციალური მუშაკი, გენდერის მკვლევარი

თანამდებობა:  გენდერის სპეციალისტი, ა.ო. “გადავარჩინოთ ბავშვები“

კვლევის ინტერესები/სამუშაო თემები: გენდერი და ბავშვთა კეთილდღეობის სისტემა საქართველოში, გენდერული ძალადობის პრევენცია იძულებით გადაადგილებულ თემებში, რომა თემის ინტეგრაციასთან დაკავშირებული საკითხები, ქალთა უფლებების ისტორია საქართველოში, ინკლუზიური განათლება

ენები:  ქართული, ინგლისური

ქალაქი: თბილისი

ბიოგრაფია:  2012 წლიდან დასაქმებულია და მუშაობს საქართველოში სხვადასხვა მარგინალური ჯგუფების სოციალური ფუნქციონირების გასაუმჯობესებლად. პროფესიული პრაქტიკის დიდი ნაწილი გატარებული აქვს ლგბტქი თემთან და ზრუნვის სისტემაში მყოფ  არასრულწლოვნებთან მუშაობაში.

ნაშრომები: „ბაბილინა ხოსიტაშვილი - ცხოვრება ორ წყალ შუა “, 2018, თანაავტორი;

მაღაროელი ქალების საჭიროებების კვლევა, 2016;

პროსტიტუცია საქართველოში ქალთა გაძლიერება თუ პატრიარქალური ჩაგვრა, 2016;

საქართველოში მცხოვრები რომა თემის საჭიროებების ანალიზი, 2014.

კონტაქტი

Contributions: