ქრისტინე დარჩია
დოქტორანტი

2003 წელს დაამთავრა აპ. ქუთათელაძის სახ. თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია, არქიტექტურის, ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის ფაკულტეტი ხელოვნებათმცოდნის სპეციალობით. ამჟამად სწავლობს ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, დოქტორანტურის განყოფილებაზე; სადისერტაციო თემა: ”1920-იანი წლების ქართული ფერწერა. უცნობი ქალი მხატვრები.” 2006 წელს იყო “Heinrich Boell”-ის ფონდის სტიპენდიანტი. თემა: “ქალი მხატვრები XX საუკუნის დასაწყისის ქართულ ხელოვნებაში, გენდერულ პრობლემატიკათა ჭრილში.” კითხულობს ლექციებს თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიაში. მონაწილეობს კონფერენციებში და თანამშრომლობს სამეცნიერო ჟურნალებთან.