ლანა მუშკუდიანი
გენდერის მკვლევარი

ლანა მუშკუდიანი არის დამოუკიდებელი გენდერის მკვლევარი, ფემინისტი. 2015 წლიდან დაკავებულია სხვადასხვა პროექტებში რომელიც დაკავშირებულია გენდერულ და ქალთა საკითხებთან. მისი სამაგისტრო ნაშრომი ეხება ოჯახში ძალადობასა და პოლიციის რეაგირებას, მათი (პოლიციის) დამოკიდებულებას ოჯახში ძალადობის შემთხვევებთან.

ნაშრომები:
ბაბილინა ხოსიტაშვილი: „ცხოვრება ორ წყალს შუა“ - (შემდგენელი);
ოჯახში ძალადობა და პოლიციის რეაგირება: მიდგომა, დამოკიდებულება და რეალობა;
8 მარტის გაშუქება ქალთა ჟურნალებში 1920-1939 წლებში- (თანაავტორი)