ლელა გაფრინდაშვილი
ფილოსოფოსი

ქალის უფლებების დამცველი, კავშირის „ქალების ინიციატივა თანასწორობისათვის“ თავმჯდომარე. მას ეკუთვნის მრავალი კვლევა  და სტატია ქართულ კულტურაში გენდერული, ქალთა და ფემინისტური პრობლემების ისტორიის შესახებ. იგი არის „გენდერის კვლევის“, როგორც დისციპლინის უმაღლესი განათლების სისტემაში ინტეგრირების ერთ-ერთი ინიციატორი და ათ წელზე მეტია კითხულობს საბაკალავრო და სამაგისტრო  კურსებს ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში.