ლიკა ჯალაღანია
ადამიანის უფლებათა მკვლევარი
ლიკა ჯალაღანია

კვლევის ინტერესები: სამართლის რადიკალური კრიტიკა, ფემინისტური სამართლის თეორიები, რადიკალური რეპროდუქციული უფლებები, კარცერული სახელმწიფოს კრიტიკა.