მილენა აბრაჰამიანი
პროექტის კოორდინატორი

ქალთა და გენდერული კვლევების ბაკალავრი (CUNY Hunter College, აშშ), მშვიდობისა და კონფლიქტების კვლევების მაგისტრი (უპსალას უნივერსიტეტი, შვედეთი). პროექტის "საზღვრებს მიღმა დაკავშირებული ქალების ისტორიები - სამშვიდობო ინიციატივა“ კოორდინატორი.

მილენა სომხეთში დაიბადა, მაგრამ 10 წლის ასაკში ნიუ-იორკში გადავიდა საცხოვრებლად. 2008 წლის შემდეგ ის სისტემატურად ბრუნდებოდა სომხეთში და მუშაობდა ქალთა საკითხებზე. მილენა ასევე მუშაობს მშვიდობის აღდგენის მიმართულებით დახურულ თურქულ-სომხურ საზღვრების მიღმა. მისი რწმენით, მშვიდობის მისაღწევად აუცილებელია საზოგადოების ყველა წევრის, განსაკუთრებით კი მარგინალიზირებული ჯგუფების ჩართულობა.