ნელი სარგისიანი
კულტურული და ლინგვისტური ანთროპოლოგის დოქტორი

ნელის დოქტორის ხარისხი კულტურულ და ლინგვისტურ ანთროპოლოგიაში მიღებული აქვს ალბანის უნივერსიტეტში, ნიუ იორკის სახელმწიფო უნივერსიტეტში (SUNY). ის ასწავლის ანთოპოლოგიას მალბოროს კოლეჯში, ვერმონტი, აშშ.