ნინა მდივანი
დამოუკიდებელი კურატორი, ფრილანს მწერალი

ნინა მდივანი მწერალია, რომლიც ძირითადი ინტერესი თანამედროვე სახვითი ხელოვნებაა მის გლობალურ ჭრილში. ნინა მუშაობს როგორც დასავლურ ისე ქართულ გალერეებთან და ხელოვანებთან. მან როგორც კურატორმა მონაწილეობა მიიღო მნიშვნელოვან გამოფენებში ამერიკასა და ევროპაში. მისთვის დიდ ინტერესს შეადგენს თანამედროვე ფემინისტური ხელოვნების დინამიკა რომელიც ასე აფართოებს ჩვენს ვიზუალ და გონებრივ ჩარჩოებს.