ნინო ცქიფურიშვილი
გენდერის მკვლევარი

ნინო ცქიფურიშვილი არის გენდერის მკვლევარი.  2014 წელს გენდერის კვლევის სამაგისტრო პროგრამაზე ისწავლა, სადაც პირველად გაეცნო მე-19 და მე-20 საუკუნეში მოღვაწე ფემინისტი ქალების ბიოგრაფიებსა და ხელნაწერებს და მათი ბიოგრაფიების კვლევით დაინტერესდა. 

 

კვლევის ინტერესები/სამუშაო თემები: პირველი და მეორე ტალღის ფემინიზმი საქართველოში; მე-19 და მე-20 საუკუნის დასაწყისის მწერალი ქალები; გენდერული საკითხების გაშუქებამედიაში.

ნაშრომები: ბაბილინა ხოსიტაშვილი „ცხოვრება ორ წყალს შუა“ (შემდგენელი); „8 მარტის გაშუქება ქალთა ჟურნალებში 1920-1939 წლებში“ (თანაავტორი)

Contributions: