ნუკრი ტაბიძე
გენდერის მკვლევარი

გენდერის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტი (თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი). ქვიარ ფემინისტი. კვლევითი ინტერესები: სექსუალობის პოლიტიკა, შრომა, ლესბოსური ფემინიზმი, ქალთა ისტორია.