როზეტა გუჯეჯიანი
ასოცირებული პროფესორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

როზეტა 2012 წლიდან ასოცირებული პროფესორია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ეთნოლოგიის მიმართულებით. მას გამოქვეყებული აქვს 100-მდე  სამეცნიერო სტატია და ორი მონოგრაფია.