თამარ ცხადაძე
ფილოსოფოსი, ილიას უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

იკვლევს მეცნიერების ფილოსოფიის, ენის ფილოსოფიის, ფემინისტური ფილოსოფიის პრობლემებს. მუშაობს ფილოსოფიისა და გენდერის კვლევის კლასიკური ტექსტების ქართულ ენაზე თარგმნაზე.