თამარ ნოდარიშვილი
მკვლევარი

თამარ ნოდარიშილი არის გენდერის კვლევების მაგისტრი, ფემინისტი. დაინტერესებულია ქალთა ისტორიისა და გამოცდილების კვლევით. მისი სამაგისტრო მისი სამაგისტრო ნაშრომი ეხება ქალთა მიერ ჩადენილ ძალადობრივ დანაშაულს და ძალადობის მსხვერპლი ქალის სინდრომს. 

კვლევის ინტერესები/სამუშაო თემები:  ქალთა ისტორია, ქალები და რეპრესია, გენდერი და დანაშაული,  სექსუალობა,  გენდერი ვიზუალურ ხელოვნებაში.ნაშრომები:

2018 წ.    ბაბილინა ხოსიტაშვილი - ცხოვრება ორ წყალს შუა (თანაშემდგენელი)

2018 წ.   ლიდია გასვიანის ბიოგრაფიული კვლევა

2016 წ.   ქალთა მიერ ჩადენილი ძალადობრივი დანაშაული საქართველოში 

Contributions: