თამარ თათა ცოფურაშვილი
ფილოსოფოსი

ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი. 2005–2009 წლებში სწავლობდა და სადოქტორო დისერტაცია დაიცვა ბოხუმის უნივერსიტეტში (გერმანია). მისი კვლევის სფეროა შუა საუკუნეების ფილოსოფია, ასევე რელიგიის ფილოსოფიის პრობლემები. არის პუბლიკაციების ავტორი ქართულ და საერთაშორისო გამოცემებში.