თამარა ოვნათანიანი
"პრომედია-გენდერი"-ის პრეზიდენტი

თამარას აქვს გენდერული ჟურნალისტიკის 20 წლიანი გამოცდილება. 2006 წელს ის "პრო-მედია გენდერის" დამფუძნებელი და პრეზიდენტი გახდა. ის ასევე არის გაზეთის "ქალი და პოლიტიკა" და WomenNet.am-ის მთავარი რედაქტორი.