თათა ვერულაშვილი
Tata verulashvili, portrait

თათა ვერულაშვილი პროფესიით სოციოლოგია. მისი აკადემიური ინტერესია ურბანული სივრცის სოციალური განზომილება. მუშაობს საკითხებზე, როგორებიცაა საჯარო სივრცის პრივატიზება, ქალის საჭიროებებისა და ქალაქის ურთიერთმიმართება. ამ ეტაპზე ჩართულია კვლევებში: ,,გენდერი და მობილობა“ და ,,საჯარო სივრცე და ქალთა მონაწილეობა“