რუსუდან მეფისაშვილი

1913-2002 / ხელოვნებათმცოდნე

ხელოვნების ისტორიკოსი, არქიტექტურის დოქტორი (1971), საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე (1982). 1936 წელს დაამთავრა ამიერკავკასიის ინდუსტრიის ინსტიტუტი არქიტექტურის სპეციალობით. 1941 წლიდან მუშაობდა ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტში.

რუსუდან მეფისაშვილი მჭიდროდ იყო დაკავშირებული კულტურის ძეგლთა დაცვა-რესტავრაციის დარგში წარმოებულ საქმიანობასთან. 1980-იან წლებში იგი ხელმძღვანელობდა საქართველოს ისტორიის, კულტურისა და ბუნების ძეგლთა დაცვის მთავარი სამმართველოს ძეგლთა ინსპექციის განყოფილებას. გამოქვეყნებული აქვს არაერთი მონოგრაფია სხვადასხვა ქართული არქიტექტურული ძეგლის შესახებ. საგანგებოდაა აღსანიშნავი ვრცელი ნაშრომი გელათის მონასტრის შესახებ; ეს უმნიშვნელოვანესი კვლევა მოიცავს გელათის კომპლექსის დეტალურ შესწავლას.

რუსუდან მეფისაშვილი ითვლება გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტის დამფუძნებლად.

სრული ბიოგრაფიის წაკითხვა