თათა /თამარ/ ცოფურაშვილი

განათლება: ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი

თანამდებობა: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი, სავლე წერეთლის ფილოსოფიის ინსტიტუტის დირექტორი

კვლევის ინტერესები: შუა საუკუნეების ფილოსოფია, ენის ფილოსოფია, რელიგიის ფილოსოფია, გენდერის კვლევები

სამუშაო თემები: ქრისტიანული თეოლოგია და გენდერული სტერეოტიპები, როლური მოდელების სოციო-კულტურული ასპექტები

ენები: გერმანული, ინგლისური, რუსული, ფრანგული

ქალაქი: თბილისი/ფრიბურგი (შვეიცარია)

ელ.ფოსტა: tamar.tsopurashvili[at]iliauni.edu.ge

 

ბიოგრაფია:

2005–2009 წლებში სწავლობდა და სადოქტორო დისერტაცია დაიცვა ბოხუმის უნივერსიტეტში (გერმანია). არის პუბლიკაციების ავტორი ქართულ და საერთაშორისო გამოცემებში.

ნაშრომები:

  1. მონოგრაფია "Sprache und Metaphysik. Praedikationstheorie bei Meister Eckhart und ihre Auswirkung auf sein Denken".