ნარგიზა არჯევანიძე

განათლება: გენდერის კვლევების მაგისტრი (ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი), ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციოლოგიის დოქტორანტი.

კვლევის ინტერესები: ზეპირი ისტორიები, მეხსიერების კვლევა, ფემინისტური ეთნოგრაფია, გენდერი და იძულებითი გადაადგილება, შეიარაღებული კონფლიქტი და გენდერი.

ენები: ქართული, ინგლისური, რუსული.

ქალაქი: თბილისი

ელ.ფოსტა: nargiza.arjevanidze(at)gmail.com

ბიოგრაფია:

2010 წლიდან ნარგიზა კითხულობს ლექციებს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, გენდერის კვლევების ინსტიტუტში.  2016-2017 წლებში იყო მიწვეული მკვლევარი/დოქტორანტი ლუნდის უნივერსიტეტის (შვედეთი) გენდერის კვლევების დეპარტამენტზე.