ანა ილურიძე

განათლება: მეცნიერების მაგისტრი - გენდერი, განვითარება და გლობალიზაცია, ლონდონის ეკონომიკის და პოლიტიკურ მეცნიერებათა სკოლა.

პროფესია: იურისტი, გენდერის და სექსუალობის მკვლევარი

კვლევის ინტერესები: ნაციონალიზმი, სექსუალობა და სახელმწიფოს პოლიტიკა, ომის და კონფლიქტის რეპრეზენტაცია, მეხსიერების და ნარატივის სტრუქტურა, ტრანსფორმაცია.

ენები: ქართული, ინგლისური, რუსული, ფრანგული

ქალაქი: თბილისი

ელ.ფოსტა: Iluridze.anna(at)gmail.com

ბიოგრაფია:

ფემინისტი, იურისტი. ამჟამად მუშაობს როგორც მკვლევარი სტრატეგიული პოლიტიკის და კანონმდებლობის სფეროში სხვადასხვა პროექტის ფარგლებში.

ნაშრომები:

2016 – „ერი, სახელმწიფო და ომის საჭიროების რეპრეზენტაცია“. ლონდონის ეკონომიკის სკოლა, გენდერის ინსტიტუტი, ლონდონი.

2015 – „პოსტ-კონფლიქტური ნარატივი: ომისა და მშვიდობის ზღვარზე არსებობის გამოწვევების ფემინისტური ანალიზი“. ლონდონის ეკონომიკის სკოლა, გენდერის ინსტიტუტი, ლონდონი.