ქალთა ისტორიის კვლევა (2016-2018)

(დასრულებული პროექტი) პროექტის მიზანია 2012-13 წლებში განხორციელებული ინიციატივის "50 ქალი საქართველოდან' გაგრძელება და ქალთა ისტორიის კვლევის ხელშეწყობა.

- 2016 წელს, ვებ-საიტზე გამოცხადდა განაცხადების მიღება ქალთა ისტორიის კვლევაზე, რომელიც პრიორიტეტს ანიჭებდა რეგიონებიდან შემოსულ აპლიკაციებს. შემოსული განცხადებებიდან შეირჩა 5 ბიოგრაფია, რომელიც დამუშავდა და გამოქვეყნდა 2017 წელს:

- 2018 წელს, გენდერის მკვლევარ თამთა მელაშვილთან თანამშრომლობით, გამოცხადდა განაცხადების მიღება კენდერის კვლევის კურსდამთავრებულთა შორის. შერჩეული აპლიკანტები იმუშავებენ და მოამზადებენ სამი ქალის ბიოგრაფიას:

  • ლიდია გასვიანი
  • მარიკა მიქელაძე
  • თინა გველესიანი