ფემინისტური ბიბლიოთეკა

აქ წარმოდგენილი საგანმანათლებლო, ფემინისტური მასალები სხვადასხვა პროექტების ფარგლებში დამუშავდა. იმედი გვაქვს, ის მწირი ლიტერატურა, რაც ქართულ ენაზე ფემინიზმთან დაკავშირებით არსებობს, ამ სტატების საშუალებით მეტად მრავალფეროვანი და ხელმისაწვდომი გახდება.

ახალი პუბლიკაცია

Mother with a sleeping liitle girl

ფემინისტი დედის დღიურები 2019

„ფემინისტი დედის დღიურები” დედობის, როგორც სოციალური და პოლიტიკური ფენომენის გადააზრების მცდელობაა და მკითხველს სთავაზობს მსჯელობის, კრიტიკისა და ანალიზის საშუალებას.