ფემინისტური პერსპექტივები

Placeholder Image for Video Content

Placeholder Image for Video Content
გვერდი თავს უყრის ფემინისტი ავტორების მოსაზრებებს, წერილებს, დაკვირვებებს არსებული სოციალური, პოლიტიკური, ეკონომიკური და კულტურული ყოფის შესახებ. გვერდზე გაეცნობით, როგორც კონტექსტისთვის აქტუალურ საკითხებზე რეფლექსიას, ასევე ფემინისტად პოზიციონირების ინდივიდუალურ გამოცდილებებს.

ფემინისტური აქტივიზმი

ბლოგები

საჯარო ლექციები და დებატები

ანტიფემინიზმი - უმეცრება, უპასუხისმგებლობა თუ ბრძოლა პრივილეგიების შენარჩუნებისთვის? თამარ ცხადაძე - Heinrich Boell Foundation South Caucasus

video-thumbnail Watch on YouTube

მსგავსი თემები