რა უნდა გვახსოვდეს, როცა ვამბობთ ან გვესმის “პირველი ქალი პრეზიდენტი”

ანიმაციური ფოტო, ქალი კანდიდატი ამომრჩევლებთან

ორ ტურად ჩატარებულმა საპრეზიდენტო არჩევნებმა კიდევ ერთხელ და ალბათ ყველაზე მკაფიოდ აჩვენა ის, თუ როგორი მყიფეა ღირებულებები, პრინციპები, დაპირებები და სახელდებები ქართულ პოლიტიკაში. 

Open article in new tab
Off
Main image in widescreen?
uploaded image ratio

პრეზიდენტობის ქალი კანდიდატი - ერთი ნაბიჯი წინ თუ ორი უკან?

Animated image of women and men

ამგვარი ქალი კანდიდატი, თუკი ის პრეზიდენტიც გახდება, კიდევ უფრო გაართულებს საქართველოში ქალების ბრძოლას პოლიტიკაში მოსასვლელად.

Open article in new tab
Off
Main image in widescreen?
uploaded image ratio

სადღეგრძელოები ქალებზე საპრეზიდენტო არჩევნებში

რატომ ითვლება ქალი ამომრჩევლის საჭიროებები სპეციფიკურ თემად, რომელიც შეიძლება პრეზიდენტობის კანდიდატმა, მისი კვალიფიკაციის მიღმა მოიაზროს? ან რამდენად არგუმენტირებულია ცოლ-ქმრული გამოცდილების გაიგივება ქალი ამომრჩევლის პრიორიტეტების შესახებ ცოდნად?

Open article in new tab
Off
Main image in widescreen?
uploaded image ratio

"იკითხე პოლიტიკა" ორი ქალის ინიციატივაა, რომელიც მიზნად ისახავს საზოგადოებაში პოლიტიკური კითხვის კულტურის ამაღლებას და ხელშეწყობას, ან უბრალოდ იმის თქმას, რომ პოლიტიკური კითხვა არ არის მხოლოდ პოლიტიკური დოკუმენტების გაცნობა, არამედ ტექსტის პოლიტიკური ანალიზი და კრიტიკაა.