Feminism in Armenia

Researches and Publications

cover of the publication

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԿԱՆԱՆՑ ՀԱՆԴԵՊ ՈՏՆՁԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ՝ ԸՍՏ 1941–1944 ԹԹ. ԲՈՂՈՔԱԳՐԵՐԻ

Հոդվածը վերաբերում է Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին, մասնավորապես 1941–1944 թվականների ընթացքում Խորհրդային Հայաստանի հատկապես գյուղական շրջանների կանանց նկատմամբ իրականացված սեռական, ֆիզիկական և տնտեսական բնույթի ոտնձգություններին։
cover of the publication. old letters and the title of the research

«ԹՈ՛Ղ ԽՈՀԱՆՈՑԸ, ՀԻՆ ՏԱՇՏԱԿԸ ԵՎ ՊԱՏՐԱՍՏՎԻ՛Ր ԴԵՊԻ ԴԱԶԳԱՀ».ԽՈՀԱՆՈՑԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ՈՐՊԵՍ ԿԱՆԱՆՑ ԱԶԱՏԱԳՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑ ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Երբևէ մտածե՞լ եք, որ ուտեստը գործիք է կանանց «ազատագրման» հարցում։ Խորհրդային պետությունում, որտեղ քաղաքականացված էին կյանքի անխտիր բոլոր ոլորտները, գաղափարական կաղապարները տարածվում էին անգամ այնպիսի թվացյալ անմեղ կատեգորիաների վրա, ինչպիսիք են ուտելիքնու խոհանոցն ավելի լայն առումով։
cover of the publication - the name of the research and the picture - women monument in armenia

ՄԵՂԱԴՐԱՆՔԻՑ ԱՅՆ ԿՈՂՄ։ ԲՌՆԱԴԱՏՎԱԾ ԿԱՆԱՅՔ ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏԻ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ

Խորհրդային բռնաճնշումների ուսումնասիրությանը նվիրված գիտական գրականությունը որպես բռնաճնշումների թիրախ հիմնականում անդրադառնում է տղամարդկանց։ Վերջին շրջանում, հատկապես արևմտյան գիտական շրջանակներում առանձնակի ուշադրության են արժանացել նաև խորհրդային բռնություններին ենթարկված կանայք։ Read in English
List of all Researches