ვის ეშინია ფემინიზმის საქართველოში?

ვის ეშინია ფემინიზმის საქართველოში? ქალთა პოლიტიკური ბრძოლის ველი

გამოქვეყნებული: 27 ივლისი 2018

წინამდებარე გამოცემა აგრძელებს სერიას  „ვის ეშინია ფემინიზმის საქართველოში?" სერიის პირველი წიგნი 2013 წელს დაიბეჭდა და ის ჩვენი პირველი მცდელობა იყო, ცალკე კრებულად გამოგვეცა ქართველი ფემინისტი ავტორების მსჯელობები.