Women and the World War II

2020 թ․-ի սկզբին Հայնրիխ Բյոլ հիմնադրամը սկսեց իրականացնել «Երկրորդ համաշխարհային պատերազմը և կանայք» փոքր հետազոտական դրամաշնորհային ծրագիրը։ Դրա նպատակն էր հնարավորություն տալ երիտասարդ հետազոտողներին գրելու գիտական հոդվածներ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքում և դրանից հետո կանանց դերի և փորձառության մասին։ Ծրագրին մասնակցելու համար Հայաստանից և Վրաստանից ընտրել էինք վեց հետազոտողների։ Հոդվածները տարբեր թեմաների մասին են՝ գենդեր, պատերազմի օրերին գրված նամակներ և այդ ժամանակների անձնական արխիվներ, կանանց նկատմամբ բռնաճնշումներ, գենդերի, գաղափարախոսության և պրոպագանդայի փոխկապակցվածություն և այլն։ Այս գիտական հոդվածները ցույց են տալիս գենդերային փորձառությունը պատերազմի համատեքստում ուսումնասիրելու և վերլուծելու անհրաժեշտությունը։

Heinrich Boell Foundation started to impolement small research grant project - “Women and World War II” in the beginning of 2020. It aimed to give an opportunity to young researchers to write academic articles about women’s roles and experiences during and after the World War II. Within the framework of the project, six researchers were chosen from Armenia and Georgia. These articles are about different topics: gender, war-time correspondence and private archives, the repression of women, interconnection between gender, ideology and propaganda and others. The academic articles emphasize the importance of researching and analyzing the gender experiences of war.

cover of the publication - the name of the research and the picture - women monument in armenia

ՄԵՂԱԴՐԱՆՔԻՑ ԱՅՆ ԿՈՂՄ։ ԲՌՆԱԴԱՏՎԱԾ ԿԱՆԱՅՔ ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏԻ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ

Խորհրդային բռնաճնշումների ուսումնասիրությանը նվիրված գիտական գրականությունը որպես բռնաճնշումների թիրախ հիմնականում անդրադառնում է տղամարդկանց։ Վերջին շրջանում, հատկապես արևմտյան գիտական շրջանակներում առանձնակի ուշադրության են արժանացել նաև խորհրդային բռնություններին ենթարկված կանայք։ Read in English
cover of the publication

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԿԱՆԱՆՑ ՀԱՆԴԵՊ ՈՏՆՁԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ՝ ԸՍՏ 1941–1944 ԹԹ. ԲՈՂՈՔԱԳՐԵՐԻ

Հոդվածը վերաբերում է Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին, մասնավորապես 1941–1944 թվականների ընթացքում Խորհրդային Հայաստանի հատկապես գյուղական շրջանների կանանց նկատմամբ իրականացված սեռական, ֆիզիկական և տնտեսական բնույթի ոտնձգություններին։
housewives on the front war

Housewives on the home front

Based on private wartime letters, this paper reviews the roles and experiences of women on the home front in Georgia during the Second World War. In doing so, it refers to the gender policy pursued by the Soviet Union at that time.

Podcasts in Armenian

Քչերն են գուցե լավատեղյակ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին կանանց նկատմամբ տեղի ունեցած բռնաճնշումներից։

ყველა პოდკასტი

կուսակցական առաջնորդներին ուղարկված նամակներում երևում են նաև կանանց նկատմամբ տարաբնույթ ոտնձգությունների պատկերներ։