ქვიარ პერსპექტივები

ქვიარ პერსპექტივები აერთიანებს ქვიარ საკითხავ მასალებს ბლოგების, კვლევების, თეორიული ტექსტების თარგმანების სახით. ქვიარ პერსპექტივები არის თეორიისა და პრაქტიკის გადაკვეთის სივრცე, რომელიც იწვევს მკითხველებს და ავტორებს ქვიარ პოლიტიკაზე საუბრისთვის.

ქვიარ პოლიტიკა

ქვიარ თეორია

პუბლიკაცია

Queer Feelings

ქვიარ გრძნობები

პუბლიკაციაში "ქვიარ გრძნობები" თავმოყრილია ქვიარ და ფემინისტი თეორეტიკოსების, ივ კოსოვსკი სეჯვიკის, ოდრი ლორდის, ხოსე ესტებან მუნოზის, ენ ცვეტკოვიჩის, სარა აჰმედის, ლორენ ბერლანტის, დინ სპეიდის ტექსტების თარგმანები. მკითხველი დაინახავს, თუ როგორ იკვრება და იკვეთება ზემოთ ჩამოთვლილი თემები ამ ტექსტებში და ტოვებს ფასდაუდებელ სივრცეს კრიტიკისთვის, ქვიარ ბრძოლის სტრატეგიების გადააზრებისთვის.

მსგავსი თემები