ქალის ხმა

ქალის ხმა უნდა ჟღერდეს!

„ქალის ხმა“ - ეს არის მონაცემთა ბაზა, რომელიც მკაფიო მესიჯს ატარებს: ქალის ხმა უნდა ჟღერდეს ყველა სადისკუსიო მაგიდასთან!

ამ გვერდზე წარმოგიდგენთ ქალ ექსპერტებს, რომლებიც ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის თბილისის ოფისის პარტნიორები არიან. ჩვენ აქტიურად ვთანამშრომლობთ მათთან სხვადასხვა პროექტის ფარგლებში, რომელთა შორის განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს საჯარო დებატებს. ვფიქრობთ, ქალებისა და მამაკაცების დაბალანსებული წარმოჩენა საჯარო ღონისძიებებზე ის ნაბიჯია, რაც მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს არსებული გენდერული როლების ტრანსფორმაციის პროცესში.

ჩვენ გვჯერა, რომ გენდერული დემოკრატია უნდა დავინახოთ არა როგორც შორეული მიზანი, არამედ პრინციპი, რომლის მიღწევაც ახლა და აქ არის შესაძლებელი.