ფემინისტური ბიბლიოთეკა

აქ წარმოდგენილი საგანმანათლებლო, ფემინისტური მასალები სხვადასხვა პროექტების ფარგლებში დამუშავდა. იმედი გვაქვს, ის მწირი ლიტერატურა, რაც ქართულ ენაზე ფემინიზმთან დაკავშირებით არსებობს, ამ სტატების საშუალებით მეტად მრავალფეროვანი და ხელმისაწვდომი გახდება.

ახალი პუბლიკაცია

Queer Feelings

ქვიარ გრძნობები

პუბლიკაციაში "ქვიარ გრძნობები" თავმოყრილია ქვიარ და ფემინისტი თეორეტიკოსების, ივ კოსოვსკი სეჯვიკის, ოდრი ლორდის, ხოსე ესტებან მუნოზის, ენ ცვეტკოვიჩის, სარა აჰმედის, ლორენ ბერლანტის, დინ სპეიდის ტექსტების თარგმანები. მკითხველი დაინახავს, თუ როგორ იკვრება და იკვეთება ზემოთ ჩამოთვლილი თემები ამ ტექსტებში და ტოვებს ფასდაუდებელ სივრცეს კრიტიკისთვის, ქვიარ ბრძოლის სტრატეგიების გადააზრებისთვის.