მოგესალმებით ჰ. ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის ბიუროს ფემინისტურ ვებ-საიტზე! ეს პლატფორმა ეთმობა გენდერულ დემოკრატიაზე მიმართულ პროექტებს. გენდერული დემოკრატია ფონდის ერთ-ერთი საბაზისო პრინციპია. რეგიონის სამივე ქვეყანაში ადამიანთა უფლებების, განსაკუთრებით კი უმცირესობების უფლებების რეალიზების საკითხი  მწვავედ დგას. ფონდი მხარს უჭერს პროექტებს, რომლებიც გენდერულ დემოკრატიას უწყობენ ხელს. ფონდის გენდერული კომპონენტი მოიცავს საგანმანათლებლო პროგრამებს, დისკუსიებს, გენდერული კვლევებს და სხვა საჯარო საქმიანობას.

დოკუმენტური ფილმი

ეშინიათ თუ არა ფემინიზმის საქართველოში? როგორია ფემინიზმის თეორია და პრაქტიკა? განსხვავდება თუ არა ფემინიზმი ქალაქში და სოფლად? ამ კითხვების ძიება ჩვენ დოკუმენტური ფილმის ფარგლებში ვცადეთ. ფილმი გადაღებულია 2013 წელს, როდესაც ფემინისტური ლექციების ციკლი ქუთაისსა და ოზურგეთში ტარდებოდა. რეჟისორი: ია ბარათელი.

ახალი პუბლიკაცია

Mother with a sleeping liitle girl

ფემინისტი დედის დღიურები 2019

„ფემინისტი დედის დღიურები” დედობის, როგორც სოციალური და პოლიტიკური ფენომენის გადააზრების მცდელობაა და მკითხველს სთავაზობს მსჯელობის, კრიტიკისა და ანალიზის საშუალებას.